Proces konsultation

 

VÆKST = Afklaring og udnyttelse af virksomhedens latente potentialer.

Udvikling er mange ting og kendetegnende for alle facetter af udvikling er en bevægelse fra en tilstand til en anden – styret af en overordnet ide´ om noget bedre, - et billede af virkeligheden vi finder mere attraktiv.

I organisatorisk sammenhæng kan det f.eks. være mere omsætning, bedre indtjening, bedre trivsel på arbejdspladsen eller lignende, som igen indeholder et utal af forskellige faktorer der kan justeres på for at nå det ønskede resultat.

En strategisk intention.
En velorganiseret udviklingsproces er inspirerende, giver ny energi, drive og klarhed som vil bringe det bedste frem i alle.

Som Proceskonsulent i udviklingsforløb er det min opgave at skabe et rum der får alle de gode inspirerende idéer frem, hjælpe jer med at organisere dem og tage beslutning om hvilke der skal arbejdes mod. Hele processen styres af den strategiske intention der er omdrejningspunktet for hele processen.

Med begrebet strategisk intention synliggør jeg samtidig formen på den konsultative praksis, der erfaringsmæssigt skaber størst synergi – en praksis der både er inspireret fra toppen og bunden af organisationen.

En intention indeholder et dynamiskpotentiale der er vigtigt for forandringsprocesser; det legitimerer læring og forandring i processen og på den måde bliver forandringsprocessen mere åben og levende – en inspiration for måden at drive virksomhed på.

Co – creation.
Hele processen er bygget på inddragelse af centrale nøglepersoner, der repræsenterer alle interessenter.
Udvikling af virksomheden bliver på den måde en samskabelse eller co –creation, hvilket giver mulighed for en meget bred forankring og implementering af de konkrete tiltag der sættes i værk, samt at udviklingen bevæger sig i den retning der genererer størst udbytte for slutbrugerne og dermed virksomheden.
Den strategiske skabelsesproces hviler ikke længere alene på virksomhedsledelsens talknuserkompetence, men bliver en dynamisk, kreativ udviklingsproces der inddrager og udnytter alle de kompetencer der er til rådighed for virksomheden.

Ved at arbejde med udviklingen af virksomheden på denne måde kan processen gøres til en naturlig del af dagligdagen.
Der vil være fokus på delområder af virksomheden der optimeres, nye idéer dukker løbende op fra alle dele af organisationen, som inspirerer til nye strategiske intentioner.
Samlet gør det virksomheden mere levende, up to date og smidig, det udnytter alle potentielle ressourcer, skaber øget ejerskab og større arbejdsglæde, samt minimerer omkostninger og risici ved udvikling, da den er baseret på mange små projekter med mindre konsekvenser og hurtigere effektmåling end traditionelle udviklingsprocesser.

Er du blevet inspireret til at sætte fokus på udviklingen af din virksomhed, så ring til mig og lad os mødes til en gratis uforpligtigende samtale.

Praktiske oplysninger, priser m.m

 

Om Michael Beha

• Medlem af Dansk Psykoterapeut
Forening (MPF)
• Master i Organisatorisk
Coaching (MOC)

 
Læs mere
Om Michael Beha


Kontakt og hør mere

Telefon: 41 44 17 46
Mail:
Michael@michaelbeha.dk
 
Eller kontakt mig direkte her