Familielivet

 

En aktiv bevidst tilgang til familielivet gør det muligt, at få meget mere ud af det fællesskab en familie udgør.

At bruge coaching i familiesammenhæng forøger bevidstheden om jeres fælles projekt, og skaber øget fokus på det unikke bidrag, hver enkelt medlem af familien kommer med.

I mange familier er strukturen og fordelingen af de opgaver, der hører til familielivet baseret på den herskende tradition i samfundet. Den er styret af de oplevelser. som de voksne i familien har fået gennem deres liv – både bevidste og ubevidste oplevelser.

At foretage bevidste valg og derigennem inddrage børnene i de relevante beslutninger medfører en større fællesskabsfølelse og en øget personlig tilfredsstillelse for alle familiemedlemmerne.

Når der sættes fokus, på de elementer der er vigtige for alle familiemedlemmerne og når de deles med hinanden i et struktureret samtaleforløb med en professionel coach, medfører elementer øget nærvær og ansvarsfølelse for alle. Når alles mening bliver taget alvorligt, skabes der ny indsigt i helheden og fællesskabet. Det medfører nye idéer til måden at være sammen på.

Hvis jeres familie vil pleje kærlighed og nærvær kan coachingsamtaler være det frirum, der giver jer den familie I drømmer om. Det kan være den vigtigste langsigtede investering I som familie kommer til at lave.

Tag jeres familieliv alvorligt, hold drømmene levende og opnå det bedste for jer alle sammen - fremtiden skabes af det I gør i dag!

Kontakt mig nu på 41441746 og lad os få en uforpligtende snak om, hvordan privat coaching af jeres familieliv kan hjælpe jeres familie til at få det liv I drømmer om.

Praktiske oplysninger, priser m.m

 

Om Michael Beha

• Medlem af Dansk Psykoterapeut
Forening (MPF)
• Master i Organisatorisk
Coaching (MOC)

 
Læs mere
Om Michael Beha


Kontakt og hør mere

Telefon: 41 44 17 46
Mail:
Michael@michaelbeha.dk
 
Eller kontakt mig direkte her